אספקת ספרי לימוד, עיון וקריאה לבתי הספר העירוניים בחיפה