מכרז לרכישה והתקנה של סורקים ופיתוח תוכנת התממשקות עם מערכות המשרד