מכרז לאספקת לוחץ נעלי כבל הידראולי ומכשיר לחיתוך כבל