פרסום RFI פנייה מוקדמת לקבלת מידע ליחידת קידום לשנת 2020