אספקה והתקנה של מערך אטימה וסכר קצף במיכל 133 בטרמינל