שם המכרז: מכרז פנימי / חיצוני מס' 6/21 לתפקיד מזכיר/ת אגף חינוך