מכרז מספר 31/2021 למתן שירותי ייעוץ, קידום וליווי תכניות עבור אגף בכיר לתכנון ארצי