ביצוע עבודות גיזום  וכריתת עצים באוזר דן דרום (למעט ת"א)