רכש גלילונים לתיקון מנופי הזנה – פריטי נק"ל.     המשך...