מכרז לאיתור, מניעה, והדברת מזיקים, מכרסמים וטיפול במפגעים