בקשה לקבלת מידע והדגמה RFD / RFI - פתרונות לאיסוף דיגיטלי של נתונים על נסיעות של משאיות עבור הלמ"ס