מכרז פומבי לביצוע עבודות קבלן ראשי להקמת מרכז הלב במרכז רפואי שיבא, תל השומר