מכרז לביצוע שירותי התקנה, תיקונים ושדרוג של מערכות תשתית פאסיבית לתקשורת מחשבים וטלפוניה