מכרז 24/2022 לתפקיד מנהל/ת אגף נגישות וצרכים מיוחדים