מודעה עירונית 77/20 מכרז להפעלת פרויקטים חינוכיים במוסדות חינוך בעיר נתניה