מכרז 11-2021 - עובד/ת סוציאלי מרחבי/ת ומטפלת בתחום אלימות במשפחה