מכרז למתן שירותי אספקה, התקנה ותחזוקת מוצרי ביטחון למוסדות