להתקשרות בחוזה מסגרת לביצוע עבודות מיזוג אוויר במכון ויצמן למדע ספק/ים זוכה/ים