מכרז לרכישת מכשיר לוויני לסיוע בעת מצוקה וחירום ולהעמדת מוקד חירום