המכרז מבוטל - מכרז פומבי 23/2020 - פרויקטור לליווי הצטרפות רשויות חדשות לאיגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי