מכרז לאספקת מערכת ניהול, סינון, גיוס מועמדים, פרסום מכרזי כח אדם והגשת מועמדות מקוונת ואחזקתה