מכרז לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות ממוחשבות לשכר, משאבי אנוש, נוכחות ובקרת מעסיקים