מכרז -שירותי ניקיון וטאוט רחובות ברשויות אשכול הגליל והעמקים