הארכת תוקף של מכרז 02/2017 - מאגר יועצים ומתכננים לתכנון עיר, נכסים ותכנון תנועה דרכים ונוף ומתכנני רמזורים במרכז ניהול התנועה של מנהל ההנדסה בעיריית חיפה