מכרז לייצור, אספקה והתקנת שילוט מורכב בעיר תל אביב יפו