מכרז פומבי מספר 206.2021 למתן שירותי הקלדה,הקלטה, תמלול ורישום ועדות וישיבות העירייה