מלווים/ות בהסעות למילוי מקום אגף חינוך, בהיקף משרה משתנה, דירוג מנהלי 6-8