למתן שירותי סקר תמרורים ומחשוב תוכניות תנועה עבור עיריית אשקלון