מכרז 2/2021 - ייצור, אספקה והתקנת ריהוט לכיתות מבנה מעבדות בבית ספר ע"ש יצחק נבון ביבנה