מכרז 21/2021- מכרז לקבלת שירותי ניהול, תיאום ופיקוח צמוד בפרויקט הקמת מרכז המבקרים בעיר יבנה