לביצוע עבודות הסדרי תנועה והסדרי בטיחות בישוב כפר דניאל