הפעלת מסגרת יום שהות ארוך לילדים עם מוגבלות בגילאי 13-3 במעלה אדומים