מכרז מס' 19/2022 אספקה ותחזוקת מערכות שכר, משאבי אנוש ונוכחות עבור מועצה מקומית מצפה רמון