מכרז לרכיבי תקשורת, תצוגות, אחסון, ציפים, מתאמים, אמצעי קלט וספקי כח