השתלמויות מעשיות ופדגוגיות וימי מידוע מקצועיים לצוותי החינוך וההוראה בבתי הספר שבפיקוח ו/או בתקצוב משרד העבודה