מכרז פומבי 01/2021 לאפיון, הקמה ותחזוקת פורטל החדשנות של השלטון המקומי