קול קורא להגשת הצעות לשידור תכנית לילית לחודש הרמאדן לשנת 2021 עבור מכאן