מכרז פומבי מס' 27/20 להפעלת מועדוניות בבת-ים לילדים בעלי קשיים רגשיים ו/או בעיות התנהגות חריגות ולמידה