החלטה על התקשרות לשירותי ניהול תאום – מכרז מבנים גדולים (מג) , מבנים קטנים (מק) , אולמות ספורט (אס)