מכרז להקמת אתר אינטרנט ואפליקציה ומתן שירותי תחזוקה