מכרז למתן שירותי איפיון, ייעוץ וליווי לבניית אתר אינטרנט