עיריית נהריה מפרסמת בזאת מכרז מספר 034/20 לביצוע עבודות חרום להסדרת מובל שפרינצק