הפעלת יום שהות ארוך לילדים ונוער השייכים לאוכלוסיית מינהל מוגבלויות בגילאים 21-7 בפתח תקוה