לאספקת שירותי הדפסת והפצת חשבונות מים ו/או ביוב, מסמכים נלווים ודברי דואר