קול קורא 14/2021 – אוצר/ת למוזאון הנגב לאמנות באר-שבע