מכרז לאספקת שירותי עיצוב, ייצור והתקנה של שילוט פנים למרפאות ולמתקני מחוז שרון-שומרון