קבלת שירותי בדיקה ומתן המלצה לפטור מאישור תקן רשמי למוצרים מיובאים בתחום החשמל והאלקטרוניקה, המכניקה, הכימיה