מכרז להסעת עובדים באוטובוס ציבורי ציבורי זעיר ומוניות במסגרת וויזות מאזור הצפון