מכרז לאספקת חבילות טיפול במונשמים ונתמכי נשימה, בבתיהם