מכרז לחלוקת סלי מזון, סלי פנאי, מזון חם וכרטיסים נטענים למאומתי קורונה ו/או בידוד